Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Assortiment

Kwaliteit domineert ons denken en doen.

Dat geldt voor ons gehele productieproces, van het opkweken van uitgangsmateriaal tot en met het afleveren van het product dat klaar is voor directe presentatie op de plaats van verkoop. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd voor hun werk en kunnen waar nodig deelnemen aan relevante trainingen en opleidingen. Leidinggevenden stellen zich op als sturende coaches en stimuleren hun teamleden om initiatief te tonen en met ideeën te komen – één van de bronnen van ons altanoveren.

Ouderwets ambachtelijk en modern marktgericht.

Zijn de kenmerken van onze werkwijze. Dat klinkt tegenstrijdig maar wie altanovatief denkt, maakt producten die beter aansluiten op de vraag van de markt. Omwille van de efficiency hebben we een deel geautomatiseerd voor zover mogelijk. Een groot deel van onze productie bestaat, uit liefde voor het vak en passie met het product, uit handwerk. Wat we binnen doen, is gebaseerd op wat we buiten waarnemen: wat zijn de trends in de markt, waar liggen onze kansen. Vanuit deze invalshoek kunnen we goed meedenken met de klant.

Maatwerk in producten en concepten.

Wij leveren producten onder private labels van de klant en in concepten die wij in eigen beheer ontwikkelen. Tijdens de FloraHolland Trade Fair in maart 2011 introduceerden wij ons productconcept ‘Blooming Dreams’ die dromen van handel en eindconsumenten waarmaakt. Ook voor uw marktbenadering of retailformule kunnen wij een concept op maat ontwikkelen.